آخرین اخبار
مسلم نوروزی مدیر عامل شرکت آرتانمانگر اردبیل گفت چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان مازندران از تاریخ 14 لغایت 17 اردیبهشت ، یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان گیلان از تاریخ 28 لغایت 31 اردیبهشت، سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اردبیل از تاریخ 4 لغایت 7 خرداد ، دهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان زنجان از تاریخ 5 لغایت 8 مرداد ماه و اولین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تبریز از تاریخ 31 شهریور لغایت 3 مهر ماه 1395 توسط شرکت آرتانمانگر اردبیل برگزار خواهد شد . مدیر عامل شرکت آرتانمانگر اردبیل در خصوص اهداف برگزاری این نمایشگاهها افزودند صنعت ساختمان بعنوان یکی از مهمترین پایه های اقتصادی کشور هر روز شاهد پیشرفتهای اساسی در نوآوری ، تکنولوژی و خدمات فنی مهندسی می باشد در این مسیر برپایی نمایشگاه تخصصی و بین المللی توانسته است جایگاه مناسب و ایده آل برای آشنایی و تبادل اطلاعات و تجربیات بین مصرف کنندگان ، تولیدکنندگان و دست اندرکاران این صنعت ایجاد نماید .برگزاری این نمایشگاهها در همین راستا و به منظور ارائه توانمندیهای صنعت ساختمان و جذب نام آوران کشوری با هدف تبادل دانش و اطلاعات تعاملات اثر بخشی تکنولوژی ، فنی و ارتقاء روابط صنعتی و آگاه سازی بیشتر سرمایه گذاران ، کارآفرینان و مصرف کنندگان نهایی می شود .