تقویم نمایشگاهی
ردیف
عنوان نمایشگاه
مکان برگزاری
تاریخ برگزاری
دانلود فایل
1
چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان
رشت
4 لغایت 7 اردیبهشت
2
سومین نمایشگاه ملزومات جهیزیه و دکوراسیون منزل
تبریز
28 خرداد لغایت 1 تیر
3
سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشین آلات کشاورزی
رشت
29 خرداد لغایت 1 تیر
4
سیزدهمین نمایشگاه تخصصی دام و طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
رشت
29 خرداد لغایت 1 تیر
5
پنجمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه
رشت
5 لغایت 9 تیر
6
پنجمین نمایشگاه فرش ماشینی ، موکت و کف پوش
رشت
5 لغایت 9 تیر
7
دوازدهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی منزل
زنجان
11 لغایت 15 تیر
8
شانزدهمین نمایشگاه تخصصی دام و طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
تبریز
12 لغایت 15 تیر
9
شانزدهمین نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشین آلات کشاورزی
تبریز
12 لغایت 15 تیر
10
هفتمین نمایشگاه گل و گیاه مبلمان و خدمات شهری
رشت
12 لغایت 16 تیر
11
دوازدهمین نمایشگاهصنعت ساختمان، تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
زنجان
26 لغایت 29 تیر
12
پانزدهمین نمایشگاهتخصصی صنعت ساختمان
اردبیل
2لغایت 5 مرداد
13
دومین نمایشگاه صنایع دستی ،گردشگری و هتلداری
رشت
9 لغایت 12 مرداد
14
یازدهمین نمایشگاه لوازم خانگی ، صوتی و تصویری
زنجان
15 لغایت 19 مرداد
15
پانزدهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی
تبریز
5 لغایت 9 شهریور
16
پانزدهمین نمایشگاه تخصصی نهاده ها ، تجهیزات آبیاری و ماشین آلات کشاورزی
اردبیل
6 لغایت 9 شهریور
17
پانزدهمین نمایشگاه تخصصی دام و طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
اردبیل
6 لغایت 9 شهریور
18
هجدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی
کرمانشاه
30 مهر لغایت 4 آبان
19
نهمین نمایشگاه مسکن و انبوه سازان، صنعت برق و آب و فاضلاب
اردبیل
15 لغایت 18 آبان
20
هشتمین نمایشگاهخانه و مبلمان مدرن
تبریز
21 لغایت 25 آبان
21
سومین نمایشگاه فرش ماشینی ، موکت و کف پوش و صنایع وابسته
تبریز
21 لغایت 25 اآبان
22
نهمین نمایشگاه خانه مدرن و دکوراسیون داخلی
اردبیل
19لغایت 23 آذر
23
نهمین نمایشگاه خانه مدرن و دکوراسیون داخلی
زنجان
1 لغایت 5 بهمن
24
دوازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف
زنجان
1 لغایت 5 بهمن
25
ششمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی
تبریز
8 لغایت 12 بهمن
26
سومین نمایشگاه لوستر و چراغهای تزئینی
تبریز
8 لغایت 12 بهمن
27
هشتمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه
اردبیل
15 لغایت 19 بهمن
28
یازدهمین نمایشگاه لوازم خانگی ، صوتی و تصویری
قزوین
15 لغایت 19 بهمن