تقویم نمایشگاهی
ردیف
عنوان نمایشگاه
مکان برگزاری
تاریخ برگزاری
دانلود فایل
1
دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان
رشت
5 لغایت 8 اردیبهشت
2
پنجمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه
قزوین
18 لغایت 22 اردیبهشت
3
دومین نمایشگاه ملزومات جهیزیه و دکوراسیون منزل
تبریز
1 لغایت 5خرداد
4
یازدهمین نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشین آلات کشاورزی
رشت
2 لغایت 5 خرداد
5
یازدهمین نمایشگاه تخصصی دام و طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
رشت
2 لغایت 5 خرداد
6
چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان
اردبیل
2 لغایت 5 خرداد
7
چهارمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی ، صوتی و تصویری
اردبیل
12 لغایت 16 تیر
8
یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
زنجان
13 لغایت 16 تیر
9
نهمین نمایشگاه صنعت برق ،تاسیسات آب و فاضلاب و گاز
زنجان
13 لغایت 16 تیر
10
یازدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و صنایع چوبی
زنجان
20 لغایت 24 تیر
11
دومین نمایشگاه مبلمان و صنایع چوبی
تبریز
27 لغایت 31 تیر
12
ششمین نمایشگاه تخصصی مبلمان ، خدمات شهری و حمل و نقل عمومی
رشت
24 لغایت 27 مرداد
13
اششمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه ، فضای سبز و صنایع وابسته
رشت
24لغایت 27 مرداد
14
ششمین نمایشگاه صنایع چوب ،یراق آلات و ماشین آلات وابسته
زنجان
13 لغایت 17 شهریور
15
ششمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه
زنجان
13 لغایت 17شهریور
16
چهاردهمین نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشین آلات کشاورزی
اردبیل
21 لغایت 24 شهریور
17
چهاردهمین نمایشگاه دام و طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
اردبیل
21 لغایت 24 شهریور
18
ششمین نمایشگاه تخصصی خودرو و قطعات یدکی
رشت
30 شهریور لغایت 2 مهر
19
هفدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی ، صوتی و تصویری
کرمانشاه
24 لغایت 28مهر
20
پانزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی
رشت
1 لغایت 5 آبان
21
چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان
رشت
10 لغایت 13 آبان
22
هفتمین نمایشگاه خانه و مبلمان مدرن
تبریز
6 لغایت 10آذر
23
دومین نمایشگاه فرش ماشینی ، موکت و کف پوش
تبریز
6 لغایت 10 آذر
24
دهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی،صوتی و تصویری
زنجان
14 لغایت 18 آذر
25
سیزدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی ، صوتی و تصویری
رشت
27 آذر لغایت 1 دی
26
پنجمین نمایشگاه فرش ماشینی ،موکت و کف پوش
قزوین
11 لغایت 15 دی
27
یازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف
زنجان
11 لغایت 15 دی
28
یازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف
زنجان
14 لغایت 18 آذر
29
شانزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و صنایع چوبی
رشت
18 لغایت 22 دی
30
هشتمین نمایشگاه فرش ماشینی، دکوراسیون داخلی،پارکت و کف پوش
اردبیل
18 لغایت 22 دی
31
اولین نمایشگاه لوستر، چراغهای تزئینی،تجهیزات آشپزخانه
اردبیل
18 لغایت 22 دی
32
هفتمین نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
رشت
26 لغایت 29 دی
33
ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق و آب و فاضلاب
رشت
26 لغایت 29 دی
34
هشتمین نمایشگاه خانه مدرن و دکوراسیون داخلی
زنجان
2 لغایت 6بهمن
35
چهارمین نمایشگاه لوستر ،چراغهای تزئینی ،تجهیزات آشپزخانه
رشت
3 لغایت 7 بهمن
36
چهارمین نمایشگاه دکوراسیون داخلی ،معماری و فرش
رشت
3 لغایت 7 بهمن
37
پنجمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی
تبریز
9 لغایت 13 بهمن
38
دومین نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه ، لوستر و چراغهای تزئینی
تبریز
9 لغایت 13 بهمن
39
یازدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی ، صوتی و تصویری
قزوین
16 لغایت 20بهمن
40
دومین نمایشگاه فرش ماشینی ، لوستر و تجهیزات آشپزخانه
رشت
30 بهمن لغایت 4 اسفند