نمونه غرفه سازی نمایشگاه

طراحی و غرفه سازی نمایشگاه شرکت فرادست انرژی فلات در نمایشگاه نفت و گاز 1392