نمونه غرفه سازی نمایشگاه

تصاویری از غرفه آرایی نمایشگاه شرکت فارسکو در نمایشگاه هوافضا سال 1394