نمونه غرفه سازی نمایشگاه

تصاویری از غرفه آرایی نمایشگاه شرکت محترم سیمرغ در نمایشگاه دام و طیور 1394