پانزدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی رشت گشایش یافت

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی عصر روز دوشنبه 9 دی ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی رشت

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
اولین نمایشگاه کالای ایرانی – خانه ایرانی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی کرمانشاه گشایش یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاهی آرتانمانگر اردبیل اولین نمایشگاه کالای ایرانی – خانه ایرانی از

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
دومین نمایشگاه فرش و تابلو فرش دستباف در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی گلستان گشایش یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاهی آرتانمانگر اردبیل دومین نمایشگاه فرش و تابلو فرش دستباف از تاری

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
بیست و پنجمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و صنایع چوب در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی رشت گشایش یافت

به گزارش روابط عمومی شرکت آرتانمانگر اردبیل بیست و پنجمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و صنایع چوب عصر روز

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
سیزدهمین نمایشگاه خانه و مبلمان مدرن همزمان با نمایشگاه فرش و تابلو فرش دستباف در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی کاسپین زنجان گشایش یافت .

به گزارش روابط عمومی شرکت آرتانمانگر اردبیل سیزدهمین نمایشگاه خانه و مبلمان مدرن همزمان با سیزدهمین

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
گشایش هفتمین نمایشگاه مبلمان و لوستر تبریز

به گزارش روابط عمومی شرکت آرتانمانگر اردبیل هفتمین نمایشگاه تخصصی مبلمان ، لوستر و دکوراسیون داخلی ت

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
گشایش نهمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت آرتانمانگر اردبیل نهمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه اردبیل عصر روز دوشنبه 21 ب

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان گرگان در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی گلستان گشایش یافت .

به گزارش روابط عمومی شرکت آرتانمانگر اردبیل هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان گرکان عصر روز سه شنب

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
دهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون منزل در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی زنجان گشایش یافت .

به گزارش روابط عمومی آرتانمانگر اردبیل دهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی زنجان عصر روز دوشنبه

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
چهاردهمین نمایشگاه تخصصی نهاده ها ، ماشین آلات و ادوات کشاورزی ، دام و طیور و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی رشت گشایش یافت .

به گزارش روابط عمومی شرکت آرتانمانگر اردبیل چهاردهمین نمایشگاه تخصصی نهاده ها، ماشین آلات و ادوات کش

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
سومین نمایشگاه تخصصی خانه مدرن گرگان در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی گلستان گشایش یافت .

به گزارش روابط عمومی آرتانمانگر اردبیل سومین نمایشگاه تخصصی خانه مدرن گرگان عصر روز دوشنبه 10 تیر ما

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
بیستمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی همزمان با هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تبریز گشایش یافت .

به گزارش روابط عمومی آرتانمانگر اردبیل بیستمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی همزمان با هفدهمین نمایشگا

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب