چهاردهمین نمایشگاه تخصصی نهاده ها ، ماشین آلات و ادوات کشاورزی ، دام و طیور و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی رشت گشایش یافت .

به گزارش روابط عمومی شرکت آرتانمانگر اردبیل چهاردهمین نمایشگاه تخصصی نهاده ها، ماشین آلات و ادوات کش

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
سومین نمایشگاه تخصصی خانه مدرن گرگان در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی گلستان گشایش یافت .

به گزارش روابط عمومی آرتانمانگر اردبیل سومین نمایشگاه تخصصی خانه مدرن گرگان عصر روز دوشنبه 10 تیر ما

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
بیستمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی همزمان با هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تبریز گشایش یافت .

به گزارش روابط عمومی آرتانمانگر اردبیل بیستمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی همزمان با هفدهمین نمایشگا

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی اردبیل گشایش یافت .

به گزارش روابط عمومی شرکت آرتانمانگر اردبیل شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اردبیل عصر روز چها

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
پانزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی رشت گشایش یافت .

به گزارش روابط عمومی شرکت آرتانمانگر اردبیل پانزدهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی رشت عصر روز

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
شانزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان تبریز گشایش یافت

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان تبریز عصر روز سه شنبه 22 مرداد ماه سالجاری توسط شرکت آرتانمانگر ارد

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
چهارمین نمایشگاه توانمندیهای تعاون و بازرگانی اردبیل گشایش یافت

چهارمین نمایشگاه توانمندیهای تعاون و بازرگانی اردبیل عصر روز سه شنبه 28 مرداد ماه سالجاری توسط شرک

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
شانزدهمین نمایشگاه کشاورزی ، دام و طیور و صنایع وابسته اردبیل گشایش یافت

به گزارش روابط عمومی شرکت آرتانمانگر اردبیل شانزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی ، دام و طیور و صنایع وا

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
نمایشگاه خانه مدرن و دکوراسیون داخلی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی زنجان گشایش یافت

به گزارش روابط عمومی نمایشگاه خانه مدرن و دکوراسیون داخلی ایران - زنجان عصر روز سه شنبه 17 بهمن ماه

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
پنجمین نمایشگاه فرش ماشینی ، موکت و کف پوش همزمان با سومین نمایشگاه لوستر، چراغهای تزئینی و تجهیزات آشپزخانه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی زنجان گشایش یافت

به گزارش روابط عمومی شرکت آرتانمانگر اردبیل پنجمین نمایشگاه فرش ماشینی, موکت و کف پوش همزمان با سومی

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
هشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ، صنعت برق و تاسیسات آب و فاضلاب در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی اردبیل گشایش یافت

به گزارش روابط عمومی شرکت آرتانمانگر اردبیل هشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ,صنعت برق و تاسیسات آ

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
تصاویر نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل 96

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب