سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشین آلات کشاورزی ، تجهیزات آبیاری ، دام و طیور و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی رشت گشایش یافت

به گزارش روابط عمومی شرکت آرتانمانگر اردبیل سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشین آلات کشاورزی, تجهی

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
پنجمین نمایشگاه ملزوات جهیزیه رشت عصر روز سه شنبه 5 تیر ماه توسط شرکت آرتانمانگر در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی رشت گشایش یافت .

به گزارش روابط عمومی شرکت آرتانمانگر اردبیل پنجمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه رشت با حضور 95 واحد تولید

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
دوازدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون منزل در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی زنجان گشایش یافت .

به گزارش روابط عمومی آرتانمانگر اردبیل دوازدهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی زنجان عصر روز دوش

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ادوات و ماشین آلات کشاورزی،نهاده ها و تجهیزات آبیاری همزمان با شانزدهمین نمایشگاه دام و طیور، داروهای دامپزشکی و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز گشایش یافت

به گزارش روابط عمومی شرکت آرتانمانگر اردبیل نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ادوات و ماشین آلات کشاورزی

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
گالری تصویر نمایشگاه کشاورزی تبریز 1397

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی زنجان گشایش یافت .

به گزارش روابط عمومی آرتانمانگر اردبیل دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان زنجان عصر روز سه شنبه 2

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی اردبیل گشایش یافت .

به گزارش روابط عمومی شرکت آرتانمانگر اردبیل پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اردبیل عصر روز سه

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
پانزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی منزل در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تبریز گشایش یافت .

به گزارش روابط عمومی آرتانمانگر اردبیل پانزدهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی تبریز عصر روز سه

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
گشایش نمایشگاه کشاورزی در اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت آرتانمانگر اردبیل پانزدهمین نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشین آلات کشاورزی ، ت

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
گشایش هجدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی در کرمانشاه

هجدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی عصر روز دوشنبه 30 مهر ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی است

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
شانزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی رشت گشایش یافت .

به گزارش روابط عمومی شرکت آرتانمانگر اردبیل دهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی عصر روز سه

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب
گشایش هشتمین نمایشگاه خانه و مبلمان مدرن تبریز

به گزارش روابط عمومی شرکت آرتانمانگر اردبیل هشتمین نمایشگاه خانه و مبلمان مدرن تبریز عصر روز دوشنبه

۰۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب