تقویم نمایشگاهی


# عنوان نمایشگاه محل برگزاری ماه برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان مدت برگزاری
1 چهاردهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی زنجان شهریور ۱۴۰۰-۰۶-۰۸ ۲۴ روز دیگر ۱۴۰۰-۰۶-۱۲ ۵ روز
2 چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان قزوین شهریور ۱۴۰۰-۰۶-۰۹ ۲۵ روز دیگر ۱۴۰۰-۰۶-۱۲ ۴ روز
3 شانزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته اردبیل شهریور ۱۴۰۰-۰۶-۰۹ ۲۵ روز دیگر ۱۴۰۰-۰۶-۱۲ ۴ روز
4 شانزدهمین نمایشگاه تخصصی دام و طیور و صنایع وابسته اردبیل شهریور ۱۴۰۰-۰۶-۰۹ ۲۵ روز دیگر ۱۴۰۰-۰۶-۱۲ ۴ روز
5 هفدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی تبریز شهریور ۱۴۰۰-۰۶-۱۶ ۳۲ روز دیگر ۱۴۰۰-۰۶-۲۰ ۵ روز
6 پانزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی اردبیل شهریور ۱۴۰۰-۰۶-۲۳ ۳۹ روز دیگر ۱۴۰۰-۰۶-۲۷ ۵ روز
7 چهاردهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی زنجان مهر ۱۴۰۰-۰۷-۱۹ ۶۶ روز دیگر ۱۴۰۰-۰۷-۲۳ ۵ روز
8 سومین نمایشگاه تخصصی خانه ایرانی - کالای ایرانی کرمانشاه مهر ۱۴۰۰-۰۷-۱۹ ۶۶ روز دیگر ۱۴۰۰-۰۷-۲۳ ۵ روز
9 هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اردبیل مهر ۱۴۰۰-۰۷-۲۰ ۶۷ روز دیگر ۱۴۰۰-۰۷-۲۳ ۴ روز
10 بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی کرمانشاه آبان ۱۴۰۰-۰۸-۱۰ ۸۷ روز دیگر ۱۴۰۰-۰۸-۱۴ ۵ روز
11 پانزدهمین نمایشگاه تخصصی خانه مدرن تبریز آبان ۱۴۰۰-۰۸-۲۵ ۱۰۲ روز دیگر ۱۴۰۰-۰۸-۲۹ ۵ روز
12 یازدهمین نمایشگاه تخصصی خانه و مبلمان مدرن تبریز آذر ۱۴۰۰-۰۹-۰۲ ۱۰۹ روز دیگر ۱۴۰۰-۰۹-۰۶ ۵ روز
13 شانزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی گرگان آذر ۱۴۰۰-۰۹-۱۵ ۱۲۲ روز دیگر ۱۴۰۰-۰۹-۱۹ ۵ روز
14 دهمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و صنایع وابسته اردبیل آذر ۱۴۰۰-۰۹-۲۳ ۱۳۰ روز دیگر ۱۴۰۰-۰۹-۲۶ ۴ روز
15 شانزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی اردبیل دی ۱۴۰۰-۱۰-۲۷ ۱۶۴ روز دیگر ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ ۵ روز
16 چهاردهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف زنجان دی ۱۴۰۰-۱۰-۲۹ ۱۶۶ روز دیگر ۱۴۰۰-۱۱-۰۳ ۵ روز
17 نمایشگاه تخصصی خانه و مبلمان مدرن زنجان بهمن ۱۴۰۰-۱۱-۰۴ ۱۷۱ روز دیگر ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۵ روز
18 نمایشگاه تخصصی فرش دستباف زنجان بهمن ۱۴۰۰-۱۱-۰۴ ۱۷۱ روز دیگر ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۵ روز
19 نهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی تبریز بهمن ۱۴۰۰-۱۱-۱۲ ۱۷۹ روز دیگر ۱۴۰۰-۱۱-۱۶ ۵ روز
20 ششمین نمایشگاه تخصصی لوستر و دکوراسیون داخلی تبریز بهمن ۱۴۰۰-۱۱-۱۲ ۱۷۹ روز دیگر ۱۴۰۰-۱۱-۱۶ ۵ روز
21 نهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان نوروزی تبریز بهمن ۱۴۰۰-۱۱-۱۲ ۱۷۹ روز دیگر ۱۴۰۰-۱۱-۱۶ ۵ روز
22 ششمین نمایشگاه تخصصی لوستر و دکوراسسیون داخلی تبریز بهمن ۱۴۰۰-۱۱-۱۲ ۱۷۹ روز دیگر ۱۴۰۰-۱۱-۱۶ ۵ روز
23 کالای ایرانی-خانه ایرانی اردبیل بهمن ۱۴۰۰-۱۱-۲۵ ۱۹۲ روز دیگر ۱۴۰۰-۱۱-۲۹ ۵ روز

Search
Side Widget
You can put anything you want inside of these side widgets. They are easy to use, and feature the new Bootstrap 4 card containers!