تقویم نمایشگاهی


# عنوان نمایشگاه محل برگزاری ماه برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان مدت برگزاری
1 هفتمین نمایشگاه جهیزیه و دکوراسیون داخلی تبریز اردیبهشت ۱۴۰۲-۰۲-۱۸ برگزار شد ۱۴۰۲-۰۲-۲۲ ۵ روز
2 هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت چوب ،مبلمان و صنایع وابسته اردبیل خرداد ۱۴۰۲-۰۳-۲۲ برگزار شد ۱۴۰۲-۰۳-۲۶ ۵ روز
3 هفدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی زنجان خرداد ۱۴۰۲-۰۳-۲۹ برگزار شد ۱۴۰۲-۰۴-۰۲ ۵ روز
4 دهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان خانگی اصفهان تیر ۱۴۰۲-۰۴-۰۷ برگزار شد ۱۴۰۲-۰۴-۱۱ ۵ روز
5 بیست و چهارمین نمایشگاه ادوات و ماشین آلات کشاورزی،نهاده ها و تجهیزات آبیاری تبریز تیر ۱۴۰۲-۰۴-۱۳ برگزار شد ۱۴۰۲-۰۴-۱۶ ۴ روز
6 بیست و یکمین نمایشگاه دام و طیور،آبزیان و صنایع وابسته تبریز تیر ۱۴۰۲-۰۴-۱۳ برگزار شد ۱۴۰۲-۰۴-۱۶ ۴ روز
7 نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اردبیل تیر ۱۴۰۲-۰۴-۲۰ برگزار شد ۱۴۰۲-۰۴-۲۳ ۴ روز
8 سی و سومین نمایشگاه تخصصی مبلمان و صنایع چوب رشت مرداد ۱۴۰۲-۰۵-۱۶ برگزار شد ۱۴۰۲-۰۵-۲۰ ۵ روز
9 نوزدهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی تبریز مرداد ۱۴۰۲-۰۵-۲۳ برگزار شد ۱۴۰۲-۰۵-۲۷ ۵ روز
10 بیست و دومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان کرمانشاه مرداد ۱۴۰۲-۰۵-۲۴ برگزار شد ۱۴۰۲-۰۵-۲۷ ۴ روز
11 هجدهمین نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشین الات کشاورزی،نهاده ها و تجهیزات آبیاری اردبیل شهریور ۱۴۰۲-۰۶-۰۷ برگزار شد ۱۴۰۲-۰۶-۱۰ ۴ روز
12 بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تبریز مهر ۱۴۰۲-۰۷-۰۴ درحال برگزاری ۱۴۰۲-۰۷-۰۷ ۴ روز
13 هجدهمین نمایشگاه صنعت چوب،ماشین آلات ،ابزار،یراق آلات و تجهیزات وابسته تبریز مهر ۱۴۰۲-۰۷-۰۴ درحال برگزاری ۱۴۰۲-۰۷-۰۷ ۴ روز
14 دوازدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو رشت مهر ۱۴۰۲-۰۷-۱۲ ۵ روز دیگر ۱۴۰۲-۰۷-۱۵ ۴ روز
15 سیزدهمین نمایشگاه خانه و مبلمان مدرن تبریز آبان ۱۴۰۲-۰۸-۰۸ ۳۱ روز دیگر ۱۴۰۲-۰۸-۱۲ ۵ روز
16 دوازدهمین نمایشگاه تخصصی خودرو ،قطعات و صنایع وابسته اردبیل آبان ۱۴۰۲-۰۸-۰۹ ۳۲ روز دیگر ۱۴۰۲-۰۸-۱۲ ۴ روز
17 سی و دومین نمایشگاه تخصصی مبلمان و صنایع چوب رشت آبان ۱۴۰۲-۰۸-۱۵ ۳۸ روز دیگر ۱۴۰۲-۰۸-۱۹ ۵ روز
18 دوازدهمین نمایشگاه دام و طیور ،آبزیان و صنایع وابسته زنجان آبان ۱۴۰۲-۰۸-۳۰ ۵۳ روز دیگر ۱۴۰۲-۰۹-۰۳ ۴ روز
19 دوازدهمین نمایشگاه ادوات و ماشین آلات کشاورزی،نهاده ها و تجهیزات آبیاری زنجان آبان ۱۴۰۲-۰۸-۳۰ ۵۳ روز دیگر ۱۴۰۲-۰۹-۰۳ ۴ روز
20 دومین نمایشگاه تخصصی صنعت چوب،ماشین آلات،ابزار،یراق آلات و تجهیزات وابسته رشت آذر ۱۴۰۲-۰۹-۰۱ ۵۴ روز دیگر ۱۴۰۲-۰۹-۰۴ ۴ روز
21 دوازدهمین نمایشگاه صنعت برق و مخابرات ،آب وفاضلاب تبریز آذر ۱۴۰۲-۰۹-۰۷ ۶۰ روز دیگر ۱۴۰۲-۰۹-۱۰ ۴ روز
22 یازدهمین نمایشگاه تخصصی درب و پنجره و ماشین آلات مربوطه تبریز آذر ۱۴۰۲-۰۹-۰۷ ۶۰ روز دیگر ۱۴۰۲-۰۹-۱۰ ۴ روز
23 چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و تاسیسات تبریز آذر ۱۴۰۲-۰۹-۰۷ ۶۰ روز دیگر ۱۴۰۲-۰۹-۱۰ ۴ روز
24 دوازدهمین نمایشگاه ادوات و ماشین آلات کشاورزی اهواز آذر ۱۴۰۲-۰۹-۰۸ ۶۱ روز دیگر ۱۴۰۲-۰۹-۱۱ ۴ روز
25 سومین نمایشگاه تخصصی خانه مدرن اصفهان آذر ۱۴۰۲-۰۹-۲۲ ۷۵ روز دیگر ۱۴۰۲-۰۹-۲۵ ۴ روز
26 بیستمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون خانگی اصفهان دی ۱۴۰۲-۱۰-۰۴ ۸۷ روز دیگر ۱۴۰۲-۱۰-۰۸ ۵ روز
27 بیست و سومین نمایشگاه تخصصی مبلمان،لوستر و دکوراسیون داخلی مشهد دی ۱۴۰۲-۱۰-۱۳ ۹۶ روز دیگر ۱۴۰۲-۱۰-۱۶ ۴ روز
28 نوزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و صنایع چوب اردبیل دی ۱۴۰۲-۱۰-۱۸ ۱۰۱ روز دیگر ۱۴۰۲-۱۰-۲۲ ۵ روز
29 شانزدهمین نمایشگاه تخصصی خانه و مبلمان مدرن زنجان بهمن ۱۴۰۲-۱۱-۰۲ ۱۱۵ روز دیگر ۱۴۰۲-۱۱-۰۶ ۵ روز
30 هشتمین نمایشگاه تخصصی خانه مدرن و دکوراسیون داخلی و معماری های نوین اردبیل بهمن ۱۴۰۲-۱۱-۰۲ ۱۱۵ روز دیگر ۱۴۰۲-۱۱-۰۶ ۵ روز
31 هشتمین نمایشگاه لوستر و دکوراسیون داخلی تبریز بهمن ۱۴۰۲-۱۱-۱۰ ۱۲۳ روز دیگر ۱۴۰۲-۱۱-۱۴ ۵ روز
32 یازدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و صنایع چوب تبریز بهمن ۱۴۰۲-۱۱-۱۰ ۱۲۳ روز دیگر ۱۴۰۲-۱۱-۱۴ ۵ روز
33 سیزدهمین نمایشگاه تخصصی خودرو رشت بهمن ۱۴۰۲-۱۱-۱۷ ۱۳۰ روز دیگر ۱۴۰۲-۱۱-۲۱ ۵ روز
34 دوازدهمین نمایشگاه نهاده کشاورزی،تجهیزات آبیاری،گلخانه ای و صنایع وابسته اهواز بهمن ۱۴۰۲-۱۱-۲۴ ۱۳۷ روز دیگر ۱۴۰۲-۱۱-۲۷ ۴ روز
35 دوازدهمین نمایشگاه دام و طیور،شیلات و صنایع وابسته اهواز بهمن ۱۴۰۲-۱۱-۲۴ ۱۳۷ روز دیگر ۱۴۰۲-۱۱-۲۷ ۴ روز

Search
Side Widget
You can put anything you want inside of these side widgets. They are easy to use, and feature the new Bootstrap 4 card containers!