تقویم نمایشگاهی


# عنوان نمایشگاه محل برگزاری ماه برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان مدت برگزاری
1 هجدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی اردبیل دی ۱۴۰۱-۱۰-۱۲ ۳۰ روز دیگر ۱۴۰۱-۱۰-۱۶ ۵ روز
2 نمایشگاه تخصصی خودرو و قطعات یدکی کرمانشاه دی ۱۴۰۱-۱۰-۱۲ ۳۰ روز دیگر ۱۴۰۱-۱۰-۱۶ ۵ روز
3 نمایشگاه تخصصی خودرو و قطعات یدکی کرمانشاه دی ۱۴۰۱-۱۰-۱۳ ۳۱ روز دیگر ۱۴۰۱-۱۰-۱۶ ۴ روز
4 پانزدهمین نمایشگاه تخصصی خانه و مبلمان و دکوراسیون داخلی زنجان بهمن ۱۴۰۱-۱۱-۰۳ ۵۱ روز دیگر ۱۴۰۱-۱۱-۰۷ ۵ روز
5 دهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و صنایع چوب تبریز بهمن ۱۴۰۱-۱۱-۱۰ ۵۸ روز دیگر ۱۴۰۱-۱۱-۱۴ ۵ روز
6 هفتمین نمایشگاه تخصصی لوستر و دکوراسیون داخلی تبریز بهمن ۱۴۰۱-۱۱-۱۰ ۵۸ روز دیگر ۱۴۰۱-۱۱-۱۴ ۵ روز
7 بیست و دومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان مازندران بهمن ۱۴۰۱-۱۱-۱۱ ۵۹ روز دیگر ۱۴۰۱-۱۱-۱۴ ۴ روز
8 نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و صنایع وابسته بوشهر بهمن ۱۴۰۱-۱۱-۱۸ ۶۶ روز دیگر ۱۴۰۱-۱۱-۲۱ ۴ روز
9 نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و صنایع وابسته بوشهر بهمن ۱۴۰۱-۱۱-۱۸ ۶۶ روز دیگر ۱۴۰۱-۱۱-۲۱ ۴ روز

Search
Side Widget
You can put anything you want inside of these side widgets. They are easy to use, and feature the new Bootstrap 4 card containers!