تقویم نمایشگاهی


# عنوان نمایشگاه محل برگزاری ماه برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان مدت برگزاری
1 هفدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی تبریز مهر ۱۴۰۰-۰۷-۱۹ ۱۴ روز دیگر ۱۴۰۰-۰۷-۲۳ ۵ روز
2 هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اردبیل مهر ۱۴۰۰-۰۷-۲۰ ۱۵ روز دیگر ۱۴۰۰-۰۷-۲۳ ۴ روز
3 چهاردهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دوراسیون داخلی زنجان مهر ۱۴۰۰-۰۷-۲۶ ۲۱ روز دیگر ۱۴۰۰-۰۷-۳۰ ۵ روز
4 شانزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته اردبیل مهر ۱۴۰۰-۰۷-۲۸ ۲۳ روز دیگر ۱۴۰۰-۰۸-۰۱ ۴ روز
5 شانزدهمین نمایشگاه تخصصی دام و طیور و صنایع وابسته اردبیل مهر ۱۴۰۰-۰۷-۲۸ ۲۳ روز دیگر ۱۴۰۰-۰۸-۰۱ ۴ روز
6 بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی کرمانشاه آبان ۱۴۰۰-۰۸-۰۴ ۲۹ روز دیگر ۱۴۰۰-۰۸-۰۸ ۵ روز
7 پانزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان وصنایع چوب اردبیل آبان ۱۴۰۰-۰۸-۱۰ ۳۵ روز دیگر ۱۴۰۰-۰۸-۱۴ ۵ روز
8 دوازدهمین نمایشگاه تخصصی خانه مدرن اردبیل آبان ۱۴۰۰-۰۸-۱۷ ۴۲ روز دیگر ۱۴۰۰-۰۸-۲۱ ۵ روز
9 پانزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی گرگان آذر ۱۴۰۰-۰۹-۱۵ ۷۰ روز دیگر ۱۴۰۰-۰۹-۱۹ ۵ روز
10 یازدهمین نمایشگاه تخصصی خانه مدرن و دکوراسیون داخلی تبریز آذر ۱۴۰۰-۰۹-۲۲ ۷۷ روز دیگر ۱۴۰۰-۰۹-۲۶ ۵ روز
11 ششمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی ، موکت و کفپوش تبریز آذر ۱۴۰۰-۰۹-۲۲ ۷۷ روز دیگر ۱۴۰۰-۰۹-۲۶ ۵ روز
12 دهمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و صنایع وابسته اردبیل آذر ۱۴۰۰-۰۹-۲۳ ۷۸ روز دیگر ۱۴۰۰-۰۹-۲۶ ۴ روز
13 چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان قزوین دی ۱۴۰۰-۱۰-۰۱ ۸۶ روز دیگر ۱۴۰۰-۱۰-۰۴ ۴ روز
14 شانزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی اردبیل دی ۱۴۰۰-۱۰-۲۷ ۱۱۲ روز دیگر ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ ۵ روز
15 چهاردهمین نمایشگاه تخصصی خانه و مبلمان مدرن زنجان دی ۱۴۰۰-۱۰-۲۹ ۱۱۴ روز دیگر ۱۴۰۰-۱۱-۰۳ ۵ روز
16 دوازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف زنجان بهمن ۱۴۰۰-۱۱-۰۴ ۱۱۹ روز دیگر ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۵ روز
17 نهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و صنایع چوب تبریز بهمن ۱۴۰۰-۱۱-۱۲ ۱۲۷ روز دیگر ۱۴۰۰-۱۱-۱۶ ۵ روز
18 ششمین نمایشگاه تخصصی لوستر و دکوراسیون داخلی تبریز بهمن ۱۴۰۰-۱۱-۱۲ ۱۲۷ روز دیگر ۱۴۰۰-۱۱-۱۶ ۵ روز
19 ششمین نمایشگاه تخصصی کالای ایرانی-خانه ایرانی اردبیل بهمن ۱۴۰۰-۱۱-۲۵ ۱۴۰ روز دیگر ۱۴۰۰-۱۱-۲۹ ۵ روز

Search
Side Widget
You can put anything you want inside of these side widgets. They are easy to use, and feature the new Bootstrap 4 card containers!