تقویم نمایشگاهی


# عنوان نمایشگاه محل برگزاری ماه برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان مدت برگزاری
1 شانزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و صنایع چوب اردبیل خرداد ۱۴۰۱-۰۳-۲۳ ۲۰ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۳-۲۷ ۵ روز
2 بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان مازندران خرداد ۱۴۰۱-۰۳-۲۴ ۲۱ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۳-۲۷ ۴ روز
3 یازدهمین نمایشگاه تخصصی خودرو و قطعات یدکی اردبیل تیر ۱۴۰۱-۰۴-۰۸ ۳۶ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۴-۱۱ ۴ روز
4 شانزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسین داخلی زنجان تیر ۱۴۰۱-۰۴-۱۳ ۴۱ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۴-۱۷ ۵ روز
5 بیستمین نمایشگاه تخصصی دام و طیور ، آبزیان و صنایع وابسته تبریز تیر ۱۴۰۱-۰۴-۱۴ ۴۲ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۴-۱۷ ۴ روز
6 بیست و سومین نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشین آلات کشاورزی ، نهاده ها و تجهیزات آبیاری تبریز تیر ۱۴۰۱-۰۴-۱۴ ۴۲ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۴-۱۷ ۴ روز
7 پانزدهمین نمایشگاه تخصصی خدمات و مبلمان شهری تبریز تیر ۱۴۰۱-۰۴-۱۴ ۴۲ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۴-۱۷ ۴ روز
8 هجدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اردبیل تیر ۱۴۰۱-۰۴-۲۱ ۴۹ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۴-۲۴ ۴ روز
9 شانزدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی اردبیل تیر ۱۴۰۱-۰۴-۲۸ ۵۶ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۵-۰۱ ۵ روز
10 نوزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی تبریز مرداد ۱۴۰۱-۰۵-۰۴ ۶۳ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۵-۰۸ ۵ روز
11 یازدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی کرمانشاه شهریور ۱۴۰۱-۰۶-۰۱ ۹۱ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۶-۰۵ ۵ روز
12 هفدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی اردبیل شهریور ۱۴۰۱-۰۶-۰۷ ۹۷ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۶-۱۱ ۵ روز
13 شانزدهمین نمایشگاه تخصصی دام وطیور ،آبزیان و صنایع وابسته اردبیل شهریور ۱۴۰۱-۰۶-۰۷ ۹۷ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۶-۱۱ ۵ روز
14 بیست و ششمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و صنایع وابسته تبریز شهریور ۱۴۰۱-۰۶-۰۹ ۹۹ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۶-۱۲ ۴ روز
15 نمایشگاه خانه مدرن و دکوراسیون داخلی رشت شهریور ۱۴۰۱-۰۶-۱۴ ۱۰۴ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۶-۱۸ ۵ روز
16 یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق ،مخابرات و صنایع وابسته تبریز شهریور ۱۴۰۱-۰۶-۱۷ ۱۰۷ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۶-۲۰ ۴ روز
17 یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب تبریز شهریور ۱۴۰۱-۰۶-۱۷ ۱۰۷ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۶-۲۰ ۴ روز
18 هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت چوب ماشین آلات ،ابزار یراق آلات و تجهیزات وابسته تبریز شهریور ۱۴۰۱-۰۶-۱۷ ۱۰۷ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۶-۲۰ ۴ روز
19 نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان همدان شهریور ۱۴۰۱-۰۶-۲۲ ۱۱۲ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۶-۲۵ ۴ روز
20 نمایشگاه تخصصی خودرو ،موتورسیکلت و قطعات یدکی رشت مهر ۱۴۰۱-۰۷-۰۶ ۱۲۷ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۷-۰۹ ۴ روز
21 نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی کرمانشاه مهر ۱۴۰۱-۰۷-۱۸ ۱۳۹ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۷-۲۲ ۵ روز
22 نمایشگاه تخصصی خودرو و قطعات یدکی همدان مهر ۱۴۰۱-۰۷-۱۹ ۱۴۰ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۷-۲۲ ۴ روز
23 دوازدهمین نمایشگاه تخصصی خانه مدرن تبریز آبان ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ ۱۶۷ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۸-۲۰ ۵ روز
24 نمایشگاه تخصصی خودرو و قطعات یدکی کرمانشاه دی ۱۴۰۱-۱۰-۱۲ ۲۲۳ روز دیگر ۱۴۰۱-۱۰-۱۶ ۵ روز
25 پانزدهمین نمایشگاه تخصصی خانه و مبلمان و دکوراسیون داخلی زنجان بهمن ۱۴۰۱-۱۱-۰۳ ۲۴۴ روز دیگر ۱۴۰۱-۱۱-۰۷ ۵ روز
26 دهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و صنایع چوب تبریز بهمن ۱۴۰۱-۱۱-۱۰ ۲۵۱ روز دیگر ۱۴۰۱-۱۱-۱۴ ۵ روز
27 هفتمین نمایشگاه تخصصی لوستر و دکوراسیون داخلی تبریز بهمن ۱۴۰۱-۱۱-۱۰ ۲۵۱ روز دیگر ۱۴۰۱-۱۱-۱۴ ۵ روز
28 بیست و دومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان مازندران بهمن ۱۴۰۱-۱۱-۱۱ ۲۵۲ روز دیگر ۱۴۰۱-۱۱-۱۴ ۴ روز

Search
Side Widget
You can put anything you want inside of these side widgets. They are easy to use, and feature the new Bootstrap 4 card containers!